Registrace přívěsu

Přívěsy R.H.C. 

Zákazník dostává k přívěsu vyplněný technický průkaz, fakturu a návod k obsluze. Součástí návodu k obsluze je záruční list, servisní kniha, seznam servisních a záručních organizací.

Pro zaregistrování přívěsu na odboru dopravy si musí zákazník sjednat povinné ručení.

Na základě předloženého technického průkazu, faktury, povinného ručení a správního poplatku bude přívěs příslušným odborem dopravy zaregistrován. Příslušný odbor dopravy potom vystaví pro přívěs malý technický průkaz a vydá registrační značku.

Přívěsy JODMET

Zákazník dostává k přívěsu COC list, fakturu a návod k obsluze. Součástí návodu k obsluze je záruční list, servisní kniha, seznam servisních a záručních organizací.

Pro zaregistrování přívěsu na odboru dopravy si musí zákazník sjednat povinné ručení.

Na základě předloženého COC listu, faktury, povinného ručení a správního poplatku bude přívěs příslušným odborem dopravy zaregistrován. Příslušný odbor dopravy potom vystaví pro přívěs velký a malý technický průkaz a vydá registrační značku.

V každém případě doporučuji telefonicky kontaktovat příslušný odbor dopravy a ověřit si všechny náležitosti.

Vývoz přívěsu

K přívěsům vyváženým z České republiky obdrží zákazník COC list, fakturu a návod k obsluze.

Pro tyto přívěsy jsme schopni vyřídit vývozní registrační značky s platností tři měsíce.